Lisování vysoko pevnostních ocelí za tepla

  Lisování a tváření vysoko pevnostních ocelí za tepla je dnes jedním z nejrychleji rostoucích trendů v oblasti tváření kovů. Nástroje používané v těchto aplikacích podléhají abrazivnímu a adhezivnímu opotřebení umocněnému náročnými tepelnými podmínkami. Ionbond™ PVD povlaky velmi dobře odolávají abrazivnímu i adhezivnímu opotřebení a jsou tak schopny výrazně zvýšit produktivitu nástroje. Povlaky Ionbond™ 35, Ionbond™ 22 a Ionbond™ 30, spolu s nitridací materiálu nástroje, jsou vhodnými povlaky pro lisování za tepla.

  Tlakové lití, vstřikování kovů

  Dutiny forem, jádra a vložky používané při tlakovém lití či vstřikování plastů jsou provozovány za velmi tepelně náročných, korozivních a abrazivních podmínek. Ionbond™ PVD a Bernex™ CVD povlaky se vyznačují vlastnostmi jako jsou tepelná stabilita, odolnost proti abrazivnímu opotřebení či korozivním účinkům tvářeného materiálu, vlastnostmi nezbytnými pro zlepšení produktivity nástroje a kvality výrobků.

  Extrudování za tepla

  Nástroje používané pro extrudování železných i neželezných slitin za tepla jsou namáhány vysokými tvářecími tlaky a jsou vystaveny výrazným abrazivním a korozivním účinkům materiálu extrudovaného za vysokých teplot. Ionbond™ PVD a Bernex™ CVD povlaky se vyznačují tepelnou stabilitou a odolností proti abrazivními či korozivnímu opotřebení, a jsou tak schopny výrazně zvýšit produktivitu nástroje. CVD povlaky Bernex™ jsou velmi často nejlepším řešením pro nástroje s komplexní geometrií a vysokým poměrem délka šířka. Povlaky Bernex™ 08, Bernex™ 10, nebo Bernex™ 29, jsou vhodné pro nástroje s hrubými tolerancemi, zatímco povlaky Ionbond™ 35, Ionbond™ 22 a Ionbond™ 30 jsou vhodné pro nástroje s jemnými tolerancemi.

  Kování za tepla

  Nástroje používané při kování za tepla jsou vystavené náročným tepelným podmínkám, vysokým tvářecím tlakům a podléhají značnému abrazivnímu a adhezivnímu opotřebení. Kromě toho jsou velmi namáhané rázy, což výrazným způsobem snižuje jejich výkonnost. Ionbond™ PVD povlaky se vyznačují mechanickou a tepelnou stabilitou, odolností proti abrazivnímu a adhezivnímu opotřebení, vlastnostmi nezbytnými pro zvýšení produktivity nástroje a kvality výkovků ať již kovaných ze železných či neželezných slitin. Povlaky Ionbond™ 22, Ionbond™ 25 a Ionbond™ 30, v kombinaci s nitridací materiálu nástroje, jsou vhodné pro nástroje určené ke kování za tepla.