Tváření vysoko pevnostních materiálů

  Vysoké tvářecí tlaky a s tím spojené tření při tváření vysoko pevnostních materiálu vnáší na nástroje a jejich povrchovou úpravu značné nároky. PVD a CVD povlaky Ionbond™ a Bernex™ se vyznačují houževnatostí, odolností proti abrazivnímu a adhezivnímu opotřebení, a tím umožňují výrazně zvýšit produktivitu nástroje.

  • Vysoko pevnostní oceli (AHSS)
  • Vysoko pevnostní nízkolegované oceli (HSLA)
  • Nerezové oceli
  • Titan a slitiny niklu

  Tváření neželezných materiálů

  Neželezné materiály obecně vykazují lepší tvárnost než oceli. Nicméně, neželezné materiály se také vyznačují tendencí ulpívat na povrchu nástroje. PVD a PACVD povlaky Ionbond™ nabízejí houževnatost, odolnost proti abrazivnímu a adhezivnímu opotřebení a perfektní třecí vlastnosti, čímž výrazně zvyšují produktivitu nástroje a kvalitu dílu.

  Kování za studena

  Kování za studena patří do rodiny tvářecích procesů, při nichž je housenka materiálu definovaného objemu zformována do složitě tvarovaného dílu o stejném objemu. Na nástroje používané u těchto procesů působí rychle se opakující vysoké síly, což má za následek abrazivní a adhezivní opotřebení na povrchu nástroje, který je v kontaktu s obrobkem. PVD a PACVD povlaky Ionbond™ a CVD povlaky Bernex™ se vyznačují houževnatostí, odolností proti opotřebení a třecími vlastnostmi nezbytnými pro prodloužení životnosti nástroje a zlepšení kvality dílů.

  • Pěchování
  • Kování do forem
  • Rázové vytlačování
  • Orbitální tváření

  Hutnění práškových kovů

  Zlepšení výkonnosti nástrojů používaných při hutnění kovových prášků vyžaduje snížení abrazivního opotřebení nástrojů vyvolané práškem a snížení opotřebení třením způsobené vyhazováním zhutněných dílů. PVD a PACVD povlaky Ionbond™ mají houževnatost, odolnost proti opotřebení a třecí vlastnosti, které je nezbytné pro zvýšení produktivity hutnících nástrojů. Pro tyto aplikace jsou doporučovány povlaky Ionbond™ 90 Concept, Ionbond™ 10, Ionbond™ 30, Ionbond™ 42 a Ionbond™ 62.