Ionbond™ 62 TiCN + MoS2

Prémiový PVD povlak pro tváření kovů

Povlak Ionbond™ 62 v sobě spojuje tvrdost, houževnatost a odolnost proti opotřebení PVD povlaku TiCN s ultra nízkým koeficientem tření vrstvy pevného maziva a hodí se zejména tam, kde je selhání tvářecího nástroje způsobeno třením při vzájemném posuvném pohybu pracovních ploch. Povlak Ionbond™ 62 poskytuje vynikající služby při tváření feritických a austenitických nerezových ocelí, vysoko pevnostních nízkolegovaných ocelí (HSLA) a vysoko pevnostních ocelí AHSS, pozinkovaných, poplastovaných materiálů, slitin mědi, slitin niklu či titanu. V závislosti na použití nebo materiálu nástroje může být potřeba, kromě nanesení povlaku Ionbond™ 62, provést nitridaci nástroje z důvodu dosažení maximální výkonosti.

Vlastnosti povlaku Ionbond™ 62 jsou ideální pro aplikace, kde je nutné použít, v důsledku velkého tření, velké extrakční síly. Je ideální ho použít při děrování, zvláště v případě silného nebo vysoko pevnostního materiálu, při hutnění kovových prášků či vstřikování plastů, zejména pak na vyhazovací kolíky.

Složka TiCN povlaku Ionbond™ 62 je nanášena při teplotě 425 °C. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby byly nástroje tepelně zpracovávány nad 450 °C, aby se zabránilo změknutí nebo rozměrovým změnám nástroje.

Technické údaje

 

Materiál

TiCN + MoS2

Tloušťka povlaku

2 - 5 μm

Maximální provozní teplota.

500 °C

Depoziční teplota

425 °C / 150 °C

Tvrdost HV 0,05

3000 + 2000

Depoziční metoda

PVD oblouk / naprašování

Koef. tření vs ocel, bez maziva

0.03 - 0.06

Barva

šedá

Read more