Laser hardening

  Kalení laserem

  Laserové kalení nabízí mnoho výhod oproti standardním metodám tepelného zpracování – z ekonomického pohledu jde zejména o rychlost procesu, jeho reprodukovatelnost a výslednou kvalitu. V mnoha případech lokalizované tepelné zpracování při minimálním prohřátí minimalizuje geometrické změny výrobku a navíc vysoké rychlosti zakalení vytvářejí jemnou mikrostrukturu.

  Nástroje pro tváření z kovových desek

  Tvářecí nástroje zpracovávající kovové desky se běžně používají v mnoha průmyslových odvětvích. Všechny povrchy přicházející do styku s deskovým materiálem trpí opotřebením, zejména při vytváření rádiusů, kdy působí vysoké kontaktní tlaky a dochází k posuvnému pohybu. Laserové kalení těchto oblastí nabízí skutečnou alternativu indukčnímu kalení či kalení plamenem, kde často dochází ke změně geometrie dílu nebo celková spolehlivost těchto procesů bývá problematická. Kalení laserem je ideální pro vytvrzení kontaktních povrchů, kdy je přesné a rychlé provedení vede k minimálnímu tepelnému přenosu a tím k minimálním změnám geometrie dílu. Díly až 5 m dlouhé mohou být vytvrzeny v pruzích o šířce až 25 mm široké při prokalitelnosti až 3 mm. Flexibilita laserového zařízení umožňuje vytvrzování i nástrojů velice komplikovaných tvarů

  Formy pro vstřikování plastů

  Kalení laserem se velmi rozsáhle využívá v oblasti forem pro vstřikování plastů. Stále rostoucí nároky na provozní životnost vyžadují vytvrzení hran nástrojů. Typické nástroje pro vstřikování plastů, ať už segmentované či monolitické formě, mohou vážit i více než deset tun. Obrovské výrobní vstřikovací tlaky (~1000 bar) mohou vést k vysokému opotřebení na vstupních a těsnících plochách, zejména pokud plast obsahuje abrazivní média. opotřebení těchto dosedacích ploch vede k produkování dílců s otřepy na hranách, které často vyžadují zdlouhavé ruční odstranění. Laserové kalení je lepší než indukční kalení nebo kalení plamene, neboť obě tyto metody nejsou vždy schopné poskytnout očekávané výsledky a jejich použití je často omezeno vzhledem ke složité geometrii nástroje.