Povrch pro buněčný růst a Ti povlak na PEEK a PEKK

    U implantátů, jako jsou například kolenní protézy, krční disky a mnoho dalších se povlaky nanášejí na povrchy, které jsou v kontaktu s kostí, a tak podporují jejich vzájemný srůst. Základním předpokladem, nutným pro tento typ povlaku, je jeho osteointegrační kapacita. Již řadu let se Ti povlaky o tloušťce 50 až 500 um nanášejí pomocí vakuového plazmatického nástřiku (VPS). Ti povlak Medthin™ 65 společnosti Ionbond je vrstva s laditelnou drsností, která může být nanášena v tloušťce až 20μm. Je to vynikající alternativa k VPS, kombinuje nízkou tloušťku, vysokou odolnost vůči korozi, výbornou schopnost adheze k základnímu materiálu a dobré vlastnosti podporující buněčný růst. Výhodou tenké vrstvy je absence vydíraného materiálu, jaký je často vidět v případě silnějších vrstev připravených plazmatickým nástřikem. Byly vyvinuty nové možnosti použití implantátů z PEEK a PEKK, kdy se využívají další charakteristické vlastnosti kovových vrstev, jako je radioopacita a nepropustnost. Adheze Ti povlaku Medthin™ 65 Ti je větší než 20MPa (podle normy ASTM F1147). Tento povlak splňuje požadavky řady implantátů, jako jsou například páteřní implantáty (radiopacita) a sluchové implantáty (nepropustnost v kombinaci s ADLC povlakem Medthin™ 43).

    • Buněčný růst
    • Nízká tloušťka
    • Dobrá adheze na PEEK a PEKK
    • Laditelná drsnost