Medthin™ 41 DLC

DLC povlak s extrémně nízkým součinitelem tření na lékařské nástroje a pomůcky

Povlak Medthin™ 41 (Cr + a-C:H:W + a-C:H) je specifický povlak s velmi tvrdou vrchní vrstvou tvořenou čistým vodík obsahujícím DLC bez příměsi kovu. Kombinuje excelentní odolnost proti otěru s velmi nízkým součinitelem tření. DLC povlak Medthin™ 41 byl navržen a testován pro použití v lékařství, primárně na nástroje a různé pomůcky. Je certifikován na biokompatibilitu podle ISO 10 993-1. DLC povlak Medthin™ 41 je povlakem s nejlepší adaptabilitou pro složité tvary a povrchové textury. Používá se v aplikacích vyžadujících perfektní třecí vlastnosti a vysokou otěruvzdornost. Černá barva poskytuje perfektní vzhled a snižuje odraz světla. Navíc jeho kompaktní struktura spolu s odolností proti nalepování zjednodušují čištění a sterilizační proces. Nástroje povlakované povlakem Medthin™ 41 mohou být čištěny a sterilizovány všem možnými způsoby používanými v nemocnicích.

Technické údaje

 

Materiál

Cr + a-C:H:W + a-C:H

Tloušťka povlaku

1 - 4 μm

(měřeno na plochých testovacích kupónech)

Max. provozní teplota

300 °C

Depoziční teplota

< 250 °C

(v závislosti na hmotě a tvaru dílců)

Tvrdost HV 0,05

2000 - 2800

Adheze

Velmi dobrá

Depoziční metoda

PVD UBM / PACVD

Koef. tření vs ocel, suchá

0.1

Barva

černá

Read more