Medthin™ 40 MeDLC

Povlaky s nízkým součinitelem tření MeDLC na lékařské nástroje a pomůcky

Medthin™ 40 a-C:H:W je kovem dopovaný DLC povlak rovněž známí pod jménem WCC. Vyznačuje se nízkým součinitelem tření, tmavým zabarvením a je certifikován podle ISO 10933-1 pro použití na chirurgických pomůckách a nástrojích. Medthin™ 40 je maximálně vhodný pro povlakování těles složitější geometrie s různorodou povrchovou texturou. Vykazuje vysokou lomovou houževnatost a perfektní adhezi ke všem obecně používaným slitinám kovů jako jsou nerezové ocele, titan a CoCrN. Barva antracitu nabízí precizní vzhled a redukuje odraz světla. Navíc jeho kompaktní struktura spolu s odolností proti nalepování zjednodušují čištění a sterilizační proces. Nástroje povlakované povlakem Medthin™ 40 mohou být čištěny a sterilizovány všem možnými způsoby používanými v nemocnicích.

Technické údaje

 

Materiál

Cr + a-C:H:W

Tloušťka povlaku

1 - 10 μm

(měřeno na plochých testovacích kupónech)

Max. provozní teplota

350 °C

Depoziční teplota

< 200 °C

(v závislosti na hmotě a tvaru dílců)

Tvrdost HV 0,05

1000 - 1800

Adheze

Velmi dobrá

Depoziční metoda

PVD UBM

Koef. tření vs ocel, suchá

0.2

Barva

antracit/černá

Read more