Chirurgické a dentální nástroje a pomůcky

    Běžně používané materiály pro ručně používané nástroje a pomůcky zahrnují, vzhledem k odolnosti proti korozi, nerezové precipitačně vytvrzené oceli a nerezové oceli řady 300 a 400. Bohužel postrádají dostatečnou tvrdost, a tudíž mají tendenci k adhezivnímu opotřebení při vzájemném posuvném pohybu. Rovněž lze jen omezeně udržet kvalitu břitu. PVD a PACVD povlaky Medthin™ přidávají povrchu požadovanou tvrdost, zachovávají špičaté hroty a ostré hrany pro čistší řezy, což snižuje riziko odumírání buněk. Navíc se výrazně zvyšuje životnost všech nástrojů a pomůcek. Všechny povlaky Medthin™ mají vlastní odlišnou a stálou barvu a jsou tedy vhodné pro rozlišování nástrojů na základě barvy. AlTiN povlak Medthin™ 20 poskytuje navíc ochranu před korozí a snižuje odrazivost světla nástroji až o 70% a tím snižuje tak únavu očí u personálu. Minimálně invazivní chirurgické zákroky vyžadují nástroje, které jsou delší, lehčí a mají zvýšenou mechanickou odolnost a zároveň vyžadují jen omezené nebo žádné mazání pohyblivých částí. CrCN povlak Medthin™ 33 může významně snížit tření mezi kovovými povrchy a zabránit tak adhezivnímu opotřebení, což činí mazání zbytečným.

    • Udržení kvality břitu
    • Funkčně dekorativní barvy
    • Snížení odrazu světla o 70%
    • Nízké tření, brání adhezivnímu opotřebení