Kardiovaskulární implantáty

    Mezi kardiovaskulární implantáty patří kardiostimulátory, koronární stenty, srdeční chlopně, anuloplastické prsteny a vodící dráty. Každá z těchto životodárných složek má specifické požadavky povrchových vlastností a je, kromě jiných materiálů, obvykle z titanu, CoCr nebo ocelových slitin. ADLC povlak Medthin™ 43, povlak na bázi uhlíku o vysoké hustotě s velmi nízkým koef. tření, vysokou tvrdostí a vysokou houževnatostí, je ideálním pro povlakování pomůcek a implantabilních komponent, které vyžadují hemo-kompatibilitu a bariéru bránící průchodu iontů. Nízký koef. tření ADLC povlaku Medthin™ 43 usnadňuje vkládání katetrů prostřednictvím vynikajících kluzných vlastností povlakovaných vodících drátů. Je též používán u komplexních součástek určených k výrobě srdečních chlopní či koronárním a arteriálním opravám.

    • Hemo kompatibilita
    • Nízké tření
    • Snížení úniku iontů