Před a následné úpravy

  Schopnost využít veškerých výhod povlaků u nástrojů používaných ve vysoce náročných aplikacích vyžaduje specializované metody a znalosti přípravy povrchu nástroje. Nízká drsnost a požadovaný poloměr břitu mohou být řízeny úpravami povrchu před a po povlakování. Ionbond vyvinul několik technologií, které jsou vybrány a použity na základě povahy povlaku a na základě požadavků na nástroje.

  • Pískování
  • Broušení

  • Omílání
  • Leštění

  Opakované povlakování

  Již povlakované nástroje lze několikrát opětovně povlakovat. Opakované povlakování naostřených nástrojů téměř plně obnoví parametry nástroje a prodlužuje jeho provozní životnost předtím, než je nutné kompletní odpovlakování a obnova povlaku či likvidace.

  Odstranění povlaku

  Ionbond vyvinul specializované metody pro odpovlakování drahých nástrojů z HSS a slinutého karbidu. Proces odpovlaku odstraňuje povlak bez poškození materiálu nástroje nebo změny jeho geometrie. Odpovlakovaný nástroj může být následně naostřen a znovu napovlakován a dosáhnout původních vlastností a životnosti.