Životní prostředí

  PVD a PACVD povlakovací procesy společnosti Ionbond jsou šetrné k životnímu prostředí, neboť se nepoužívají žádné toxické materiály a nevznikají žádné nebezpečné vedlejší produkty. Proto jsou ideální alternativou k běžně používaným galvanickým procesům, zejména pak ke galvanickému tvrdochromu, při jehož přípravě vnikají jedovaté odpadní látky.

  Náhrada tvrdého chromu

  PVD povlaky Tribobond™ vykazují vlastnosti, které splňují nebo překračují ty, kterých dosahuje tvrdochrom, jež nahrazují, a navíc mohou být optimalizovány speciálně pro každou aplikaci.

  Povlaky Tribobond™ s typickou tloušťkou 5-10 mikronů jsou mnohem tenčí než tvrdochrom, nabízí zvýšenou tvrdost, snížený koeficient tření a zvýšenou adhezi s minimální tendencí k popraskání. Navíc drobné prvky reliéfu jako závity, zápustky, atd. nejsou nijak ovlivněny.

  Na rozdíl od tvrdochromu není nutné díly obrobit zpět na původní rozměry, což umožňuje kratší výrobní časy a nižší celkové náklady.

  Pevná maziva

  Nízký koeficient tření DLC povlaků Tribobond™ umožňuje technická řešení, která snižují nebo se zcela vyhýbají mazání oleji či tuky. Což se projevuje v omezené nebo zcela eliminované potřebě údržby a v nižší spotřebě maziv.

  Korozní bariéry

  Chytrá řešení za pomoci povlaků mohou zpomalit korozi, což vede k delší životnosti dílů předtím, než musejí být vyřazeny, a k menšímu vzniku korozních látek v přírodě.