Plynové a parní turbíny

    Výkon turbíny je určen účinností přeměny energie v kombinaci s jejím pokud možno nepřetržitým provozem, respektive s nejkratšími možnými prostoji v důsledku pravidelné údržby anebo selhání některé součásti. Minimalizace ztrát třením a opotřebení pohyblivých součástí prostřednictvím povlaku je tím pravím opatřením pro prodloužení životnosti a vyhnutí se předčasnému selhání daných součástí. Povlaky Tribobond™ snižují tření a zvyšují teplotní a mechanickou únosnost ložisek, hřídelí a podobných součástí.

    Větrné elektrárny

    Větrné elektrárny jsou vystaveny velmi náročným podmínkám se stále se měnící teplotou, vlhkostí a zatížením. Ložiska a převodová ústrojí jsou konstruovány na roky provozu jen s minimální údržbou. Řada DLC povlaků Tribobond™ umožňuje snížit dimenzování dílů, protože zvyšuje únosnost materiálu a rozšiřuje pásmo bezpečného provozu pro nepřetržitý provoz zařízení po celou dobu jeho životnosti. DLC povlaky s nízkým koeficientem tření nanesené na posuvné a valivé součásti snižují nutný moment k nastartování elektrárny za slabého větru, a tím zvyšují její účinnost.