Těžké stroje a vozidla

    Bagry, těžební stroje, stroje na silniční opravy, zemědělské stroje, vojenská vozidla a mnoho dalších větších i menších strojů pracuje za velmi náročných terénních podmínek. Špína, prach a bláto, měnící se teploty, mokré a suché počasí, delší časy klidu nebo provoz v režimu 24x7 jsou vše podmínky kladoucí značné nároky na součásti mechanických sestav. Z dálky se tato zařízení zdají velice robustní. Nicméně, při bližším pohledu je možné vidět hodně jemné mechaniky.

    Povlaky s nízkým koeficientem tření

    Vozidla a stroje stojící delší dobu bez využití často po znovuuvedení do provozu trpí nadměrným opotřebením. Olejové filmy na motorových dílech, v převodovkách, pojezdových ústrojích a pohonech jsou velmi tenké a chvíli trvá, než získají parametry pro plně účinné mazání. Rodina DLC povlaků Tribobond™ 40s nízkým koeficientem tření má vynikající vlastnosti při provozu bez mazání a chrání dosedací plochy před opotřebením, dokud není obnoveno plné mazání. Působí také jako záchranná síť v případě neočekávané ztráty mazacích kapalin nebo při selhání olejového čerpadla.