Potravinářský a farmaceutický průmysl

Požadavky kladené na materiály použité při výrobě zařízení či nástrojů přicházejícím do kontaktu s potravinami a léky, a omezení v používání maziv ve výrobních procesech neustále vzrůstají. V důsledku toho je velmi omezen výběr použitelných materiálů, což v mnoha případech ústí v technické problémy. Rodina našich povlaků Tribobond™ s nízkým koeficientem tření a zvýšenou otěruvzdorností nabízí technické možnosti, splňující vysoké požadavky na odolnost proti opotřebení, odolnost proti přilnavosti zpracovávaného média k nástroji či stěně součásti a na provoz zařízení bez nutnosti mazání. Povlaky Tribobond™ jsou chemicky inertní a mohou být použity v přímém styku s potravinami či léky.

Abrazivní procesy při provozu zařízení

Vysoká tvrdost povlaků Tribobond™ chrání komponenty před opotřebením a zabraňuje zadírání částic, ke kterému může docházet při zpracovávání abrazivního média. Výsledkem je zvýšená životnosti zařízení a nástrojů a vyšší provozní efektivita.

  • Obilí
  • Cukr
  • Obiloviny
  • Prášky

Anti-přilnavé požadavky

Výrobní problém nastane ve chvíli, kdy se zpracovávané médium začne přichytávat na použité nástroje a zařízení. Povlaky Tribobond™ nabízejí velmi výrazné či úplné zamezení této přilnavosti, což výrazně usnadňuje tok média a snižuje úsilí potřebné pro vyčištění.

Díly z nerezové oceli

Hygienické normy zavedené v potravinářském a farmaceutickém průmyslu vyžadují použití nekorodujících materiálů a důsledné režimy čištění u zařízení a nástrojů v přímém kontaktu se zpracovávaným médiem. DLC povlaky Tribobond™ nanesené na díly pro posuvné a valivé pohyby, eliminují tendenci k adhezivnímu opotřebení i v případě, kdy je nutné použít nerezové oceli bez použití jakéhokoliv maziva.

Read more