DLC vrstvy Tribobond™ s nízkým koeficientem tření na dílech ventilového ústrojí

    Rozhraní, kde dochází ke kontaktu zdvihátka nebo vlečné páky s vačkovou hřídelí, je místem, kde je materiál vystaven nejvyššímu zatížení, a kde je mnoho energie ztraceno v důsledku tření.

    Tribobond™ 42 je navržen tak, aby byl schopen tato zatížení zvládnout, a aby díky nižšímu tření učinil chod ventilového ústrojí účinnější a nabídnul tak inženýrům možnost vytváření více agresivní tvary vaček a tím zvýšit výkon.

    Vlastnosti DLC povlaků Tribobond™ také zmírňují opotřebení, které vzniká vlivem studených startů předtím, než je dosažen provozní tlak oleje.

    Povlak lze nanést na zdvihátka nebo pouze na vlečné páky, anebo alternativně přímo na vačkovou hřídel. Pokud je žádoucí nejvyšší možné snížení tření nebo pokud existuje riziko ztráty maziva, jsou povlakovány obě dosedací plochy.