DLC povlaky Tribobond™ s nízkým koeficientem tření a pístní sestava

    Pístní sestava trpí opotřebením a ztrátami třením. Omezené mazné podmínky ve spojení s vysokou posuvnou rychlostí mohou vést k okamžitému adhezivnímu opotřebení.

    Rodina DLC povlaků Tribobond™ 40 snižuje tření. Výsledkem je mnohem větší účinnost a životnost motoru zajišťující dokončení závodu.