Automobilový průmysl Komponenty

  Vzrůstající poptávka po nižších emisích

  Hnáni stále přísnějšími emisními předpisy a rostoucími cenami pohonných látek jsou výrobci osobních a nákladních automobilů nuceni snižovat obsah a zlepšovat účinnost motorů aniž by došlo ke zhoršení výkonu a životnosti vozidel. Následné zvýšení mechanického a tepelného zatížení jednotlivých komponent a nutnost minimalizovat ztráty v důsledku tření v mechanických sestavách vede za účelem snížení tření a opotřebení k používání nových materiálů a inovativních procesů povrchové úpravy. Jedním z klíčových způsobů jak docílit těchto požadavků je použít technologii povlakování ve vakuu za asistence plazmatu.

  Trendy trhu

  • Snižování obsahu motorů (spotřeba paliva & emise)
  • Hybridní automobily; spalovací motor s nižším obsahem & elektromotor
  • Systém Start-Stop (narušení olejového filmu)
  • Přímé vstřikování benzínu či nafty
  • Prodloužená záruční doba

  Tribobond™ 40, z rodiny DLC povlaků

  DLC povlaky z rodiny Tribobond™ 40 s nízkým koeficientem tření a vysokou otěruvzdorností jsou speciálně navržené pro systémy vysoce zatížené třením a přinášejí nové možnosti a technická řešení pro vysoce namáhané komponenty uvnitř a vně motoru. DLC povlaky Tribobond™ zvyšují účinnost motoru a výrazně zvyšují životnost jednotlivých komponent. Jestliže se tyto povlaky použijí již od počátku, je možné udržet celkové náklady na stejné úrovni, anebo je i snížit. Zlepšené třecí vlastnosti povlaků Tribobond™ chrání nejen součástky před opotřebením, ale také leští a ochraňují protikusy při záběhu. Ve výsledku bude celý systém schopen pracovat za nízkého tření a bude docházet k velmi malému opotřebení.

  Vysoká odolnost proti opotřebení a nízké tření

  • Struktura diamantových a grafitových vazeb
  • Koeficient tření <0,1 proti oceli (bez maziva)
  • Vysoká tvrdost, až 3.000 HV
  • Ochrana protikusu
  • Chemicky inertní, zabraňuje svařování za studena
  • Vlastnosti vynikajícího suchého maziva
  • Možno povlakovat při teplotách pod 200 ˚C

  Povrchové inženýrství

  V závislosti na konkrétních požadavcích a způsobu zatížení v dané aplikaci je povlak komponentu tvořen adhezní vrstvou, podpůrnou mezivrstvou a funkční horní vrstvou. Struktura povlaku, volba materiálu a tloušťka jednotlivých vrstev jsou vytvořeny na míru z hlediska funkčnosti a ceny.