Rejstřík

  PVD

  Fyzikální depozice z pevné fáze. Materiál je přepravován z terče na substrát ve formě par materiálu terče. Reaktivní prvky, jako N2, jsou často přidávány z plynné fáze. Depoziční teplota se pohybuje v rozmezí od teploty místnosti do 550 °C.

  CVD

  Chemická depozice z plynné fáze. Zdrojem materiálu je výhradně plynná fáze. Atomy kovů jsou obvykle neseny složitými molekulami. Reaktivní prvky, jako je N2, jsou přidány z plynné fáze. Teplota základního materiálu je obvykle mezi 800 a 1050 °C.

  PACVD

  Chemická depozice z plynné fáze za asistence plazmatu. Zdrojem materiálu je výhradně plynná fáze, ale depoziční teplota je snížena na úroveň mezi 200 a 550 °C.

  CVA

  Chemická depozice Aluminidů. Během procesu difunduje hliníku do povrchu dílce a vytváří intermetalické sloučeniny. Dochází ke zvýšení odolnosti před oxidací za vysokých teploty a před korozí.

  DLC, diamond like carbon

  Nomenclature according to the VDI 2840 standard is:

  • a-C:H amorphous hydrogenated carbon with mix sp2/sp3
  • ta-C:H amorphous hydrogenated carbon with sp3 as the dominant binding
  • ta-C amorphous non-hydrogenated carbon with sp3 as the dominant binding (Tetrabond™)

  ADLC

  Amorfní diamantu podobný uhlík, a-C:H vrstva společnosti Ionbond vyráběná v RF plazmatu. Touto vrstvou mohou být rovněž povlakovány nevodivé materiály.</p>

  Adheze

  Adheze je obvykle vyhodnocována na základě vniků vnikacího tělíska Rockwell tvrdoměru s diamantovou špičkou o poloměru 200 µm a úhlu 120° při zatížení standardní silou (0,5 N). Obraz vpichu je analyzován a hodnocen na základě stupnice HF1 na HF6. Měření je semi-kvantitativní. Měření nevychází z vazby mezi povrchem a první vrstvou, ale z mechanické odezvy základního materiálu a vrstvy při zatížení.
  Adheze Zkouška se provádí v souladu s VDI 3198.

  Hardness

  Thin films generally have a hardness much higher than the substrate. Classical hardness tests rely on a deep indentation. For thin films, the film hardness can only be determined accurately by means of an indentation depth considerably less than the film thickness. The standard hardness tests used is the Vickers Hardness test whereby a pyramid shaped diamond is applied with a standard load of e.g. 20 mN.

  Tloušťka

  Tloušťka tenké vrstvy se pohybuje od přibližně 0,5 µm (dekorativní povlaky) až 10 mikronů (CVD povlaky). Tloušťka tenké vrstvy se stanovuje pomocí kulového výbrusu (calotest) na testovacím dílci, přičemž se tloušťka povlaku vypočítá na základě změření průměru výbrusu.

  Koeficient tření

  Koeficient tření lze měřit mnoha způsoby. Obecně platí, že koeficient tření se měří bez maziva v normální vzduchové atmosféře proti nepovlakovanému standardnímu ocelovému vzorku.

  Drsnost povrchu

  Drsnost povrchu je charakterizován až 6 parametry. Následující dva jsou obecně považovány za nejdůležitější:

  • Ra, průměrná drsnost povrchu měřená v délce 40 mm
  • Rp, maximální výška píku

  Crosscut™

  Obchodní značka AlCrN povlaku společnosti Ionbond určeného pro obráběcí nástroje.

  Hardcut

  Obchodní značka TiSiN povlaku společnosti Ionbond určeného pro obráběcí nástroje.

  Maximizer

  Obchodní značka AlTiN povlaku společnosti Ionbond určeného pro obráběcí nástroje.

  Ionbond™

  Obchodní značka víceúčelových povlaků společnosti Ionbond určených pro obráběcí a tvářecí nástroje.

  Bernex™

  Obchodní značka společnosti Ionbond pro CVD povlaky a CVD zařízení.

  Decobond™

  Obchodní značka společnosti Ionbond pro dekorativní PVD povlaky.

  Tribobond™

  Obchodní značka povlaků společnosti Ionbond určených pro mechanické komponenty.