PACVD technologie

  Technologie PACVD (Chemická depozice vrstev za asistence plazmatu) je vakuový proces používaný k nanášení DLC (Diamantu podobný uhlík) povlaků, rovněž známých jako ADLC (Amorfní diamantu podobný uhlík). Všechny zdroje materiálu v PACVD procesu jsou v plynném stavu. Proto je tato technologie vhodná pro rovnoměrné povlakování 3D dílců, a to případně i bez nutnosti otáčení, jak je nezbytné u PVD technologie. Povlaky jsou amorfní a obsahují kolem 70% sp3 vazeb, díky čemuž povlaky dosahují vysoké tvrdosti (10-40 GPa). Technologie PACVD se používá pro povlakování velmi širokého spektra vodivých a nevodivých materiálů při teplotách pod 200 °C. Typická tloušťka se pohybuje v rozmezí od 2 do 3 µm. DLC povlaky mají vynikající tvrdost, odolnost proti opotřebení a nízký koeficient tření. Jsou ideální pro tribologické systémy nacházející se v motorech, strojích a dalších mechanických sestavách, kde dochází k posuvnému či valivému pohybu. Perfektní povrch bez nutnosti následné úpravy je ideální pro vysoce přesné nástroje vstřikování plastů stejně jako pro dekorační účely. DLC povlaky jsou chemicky inertní a biokompatibilní, což umožňuje jejich použití ve zdravotnictví u různých pomůcek či implantátů.

  • Široké spektrum materiálů možných povlakovat
  • Nezpůsobuje deformace vysoce přesných dílců
  • Nejsou nutné následné povrchové úpravy
  • Plynný proces, jednotný povlak 3D geometrie i bez rotace
  • Zelená technologie s ohledem na zdroje, proces i produkty