FAQ

  Jaké jsou hlavní výhody povlaků?

  Povlaky snižují dlouhodobé náklady a zvyšují efektivitu. Náklady jsou sníženy z důvodu delší životnosti nástrojů, zvýšených řezných rychlostí a obrobeného materiálu, což ústí ve vyšší produktivitě. Povlakované nástroje lze používat bez maziva nebo s minimálním mazáním (nebo separační prostředky v případě tvářecích nástrojů), což šetří provozní a recyklační náklady. Povlaky na mechanických součástech snižují ztráty třením, snižují opotřebení a zlepšení výkon a spolehlivost.

  Jak mají být nástroje a dílce připraveny pro povlakování?

  Před povlakováním musejí být díly (nástroje či komponenty) prosté jakýchkoli cizích látek, olejů či mastnoty, a to nejenom na površích určených k nanesení povlaku. Postup čištění je důležitým prvkem celého procesu, který významně ovlivňuje adhezi povlaku a tím i výkon povlakovaného komponentu či nástroje. Všechny díly jsou před vlastním povlakováním vyprány v našich povlakovacích centrech pomocí definovaného postupu. Ionbond doporučuje svým zákazníkům, aby předem ujasnily optimální podmínky dodání materiálu k povlakování z důvodu zajištění nejlepší funkce.

  Jak je povrchová úprava ovlivněna?

  Depoziční procesy obvykle přidají součástce či nástroji několik um tloušťky. Povlaky obecně odpovídají stavu povrchu nástroje a nechovají se jako plnivo nebo nevyrovnávají povrch. V závislosti na daném procesu s povlakem většinou narůstá výsledná drsnost povrchu. V případech, kdy je zákazníkem požadován extrémně hladký povrch, může po povlakování následovat leštění.

  Jaké tvary dílce či nástroje mohou být povlakovány?

  CVD a PACVD procesy vytvářejí jednotné a homogenní povlaky na vnější i vnitřní povrchy dílců nebo nástrojů, které jsou uloženy v komoře. Na druhou stranu metoda PVD je výrazně směrový proces, který vyžaduje, aby se povlakované dílce či nástroje v komoře otáčeli (jedno až tříosé oáčení). Tímto způsoben je dosaženo homogenní pokrytí dílce s definovanou tloušťkou. Povlakování vnitřních průměrů metodou PVD je hloubkově omezeno průměrem otvoru, přičemž platí, že maximální dosah povlaku je roven průměru otvoru.

  Má povlak vliv na geometrii dílce či vlastnosti materiálu?

  Povlaky přidávají rozměru dílce několik um tloušťky povlaku. Geometrie dílce či vlastnosti materiálu jsou závislé na depoziční teplotě.

  Je možné zakrýt části, které nemají být povlakovány?

  Míra možnosti maskování závisí na depozičním procesu. Maskování je většinou snadné v případě PVD, která jsou výrazně směrové, obtížnější u PACVD a jen velmi obtížné v případě CVD.

  Jaká je doba dodání povlakovaného dílce či nástroje?

  Typické dodací lhůty jsou od 3 do 5 dnů. Zkušební díly a vzorky trvají déle, neboť příprava přípravků a návrh procesu potřebuje více času.

  Je možné povlak odstranit?

  Ano. Společnost Ionbond vyvinula specializované metody odpovlaku. Nicméně, starý povlak nemusí být vždy odstraněn před nanesením nového povlaku na repasovaný nástroj.

  Je stav nástroje důležitý?

  Ano. Povlaky vždy zlepší výkon dobře navrženého nástroje, ale obvykle nezlepší výkon špatně navrženého nástroje.