CVD technologie

  Chemická depozice vrstev (CVD) je metoda pro výrobu povlaků vykazující nízké pnutí prostřednictvím tepelně iniciovaných chemických reakcí. Materiál povlaku je dodáván povlakovací komory prostřednictvím par příslušného prekurzoru (pracovního plynu). Tyto páry pak se buď rozkládají, nebo reagují s dalšími prekurzory a vytvářejí povlak na základním materiálu. Prekurzory jsou průběžně přiváděny do reakční zóny a vedlejší produkty jsou odváděny pryč. CVD procesy lze provádět ve vakuu nebo za atmosférického tlaku.

  Technologie Bernex™ CVD byla vyvinuta na počátku sedmdesátých let. Depoziční proces využívá halogenidy kovů jako prekurzorů povlaku, jako je například TiCl4 nebo AlCl3. V průběhu let se technologie neustále zlepšovala, aby reagovala na rostoucí požadavky trhu vzhledem ke kvalitě povlaků, spolehlivosti a produktivitě procesu a zařízení.

  Technologie CVD se používá k nanášení 5-12, ve zvláštních případech až 20, um tlustých povlaků. Mezi požadované materiály patří TiC, TiCN, TiN a α nebo κ varianta oxidu hlinitého (Al203). Jsou nanášeny jako jednoduché povlaky nebo multi-vrstvy na obráběcí břitové destičky, na nástroje pro tváření, jako jsou zápustky, vytlačovací či trimovací formy a různé mechanické díly podléhající abrazivnímu nebo korozivnímu prostředí.

  Typické depoziční teploty technologie Bernex™ CVD se pohybují mezi 900 a 1050 °C pro HT CVD a mezi 720 a 900 °C pro MT CVD.

  Základním materiálem k povlakování mohou být karbidy wolframu, nástrojové oceli, vysoko teplotní slitiny niklu, keramika a grafit. Zušlechtěné nástrojové oceli a díly vyžadují po povlakování opětovné provedení tepelného zpracování, aby se znovu dosáhlo požadované tvrdosti.

  • Nízké pnutí
  • Vynikající adheze povlaku v důsledku vzniku difuzní vazby
  • Vysoká nosnost
  • Vynikající jednotnost povlaku, nezávisle na geometrii dílu
  • Možnost povlakovat složité tvary, včetně některých vnitřních průměrů