CVA technologie

  Chemická aluminizace (CVA) je založena na technologii CVD a používá se k výrobě difúzních povlaků na bázi hliníku určených pro použití při vysokých teplotách. Během procesu při teplotách 900 - 1050 °C difunduje hliník do základního materiálu a vytváří intermetalické sloučeniny - aluminidy. Technologie CVA je určen k vytváření homogenní difúzní vrstvy aluminidů s řízenou tloušťkou, obsahem hliníku a strukturou na speciálních vysokoteplotních slitinách niklu. Oba nízko a vysoko aktivní aluminidy mohou být nanášeny na vnitřní a vnější povrchy komponentů. Kromě jednoduchých aluminidů, je technologie Bernex™ CVA schopna poskytnout i prekurzory pro depozici komplexních povlaků s přídavkem Cr, Si, Co, HF, Y a dalších prvků. Aluminidy se vyznačují pozoruhodnou odolností vůči oxidaci za vysokých teplot a korozi. Proto jsou vhodné jako ochrana lopatek v horké části turbínových motorů. Technologie Bernex™ CVA je moderní technologie, která nabízí k životnímu prostředí šetrnější a výkonnější alternativu k tradičním technologiím. Jinými slovy technologie Bernex™ CVA zaručuje:

  • Proces šetrný k životnímu prostředí nevytvářející odpadní prášky
  • Přesnou kontrolu depozičního procesu
  • Možnost povlakovat vnitřní chladící kanály
  • Jednotnou tloušťku povlaku na velkých plochách
  • Možnost vyrábět multi-vrstvé povlaky
  • Nízkou hustotu povrchových vad