Pokročilé systémy pro chemickou depozici vrstev

Řada CVD systémů Bernex™ BPXpro je součástí širokého spektra povlakovacích zařízení společnosti Ionbond. Tyto CVD povlakovací systémy jsou robustní průmyslová zařízení, postavená při dodržování nejvyšších standardů kvality.

Tyto systémy se velice osvědčily a jsou s úspěchem celosvětově používány většími či menšími výrobci obráběcích nástrojů, povlakovacími centry ale i ve vývojových střediscích. Zařízení jsou navrhována tak, aby byla jednoduše obsluhovatelná a nabízela vysokou produktivitu spojenou s rozumnými náklady spojenými s jejich vlastnictvím. Vysoce reprodukovatelné standardní povlakovací procesy, dodávané spolu se zařízením, jsou schopné připravit širokou škálu pokročilých typů povlaků vhodných pro různé aplikace v obrábění a tváření. Modulární koncepce našich zařízení umožňuje snadnou modernizaci, a tak pomáhá chránit investice.

CVD povlakovací zařízení Bernex™ BPXpro jsou vhodné i pro provozy s méně kvalifikovanou obsluhou. Jsou vybaveny moderním řídicím systémem, samodiagnostickými schopnosti a plně automatickým řízením procesů. Navíc mohou být dodány s nejnovějším know-how v oblasti CVD povlakování a recepty umožňujícími produkovat vysoce kvalitní povlaky na slinuté karbidy, oceli a další vhodné základní materiály.

Read more