Podnikové řízení

    Cílem společnosti Ionbond je udržitelným a etickým způsobem dodávat naše výrobky a služby dle potřeb našich zákazníků a provozovat veškeré pobočky v souladu s právními předpisy a šetrně vzhledem k životnímu prostředí. Osobní poctivost a odpovědnost našich zaměstnanců je rozhodující pro dosažení dlouhodobých cílů a je samotnou podstatou našeho přístupu "nulové tolerance" k etickým pravidlům v rámci společnosti. Dodržování všech místních či mezinárodních zákonů a našeho Kodexu chování je povinností všech zaměstnanců a zástupců reprezentujících naši společnost. Ačkoli provozní centrála společnosti Ionbond je umístěna ve Švýcarsku, tak její mateřská společnost sídlí ve Velké Británii, a tudíž podléhá tzv „UK Bribery Act of 2010“, tedy zákonu proti korupci platnému ve VB od roku 2010. Jde o jeden z nejpřísnějších antikorupčních zákonů na světě. Vzhledem k obchodováním aktivitám naší společnosti v 16 zemích světa s výrazně odlišnými kulturami a zvyky je nutné, abychom udrželi konzistentní přístup k podnikovému řízení. Ve výsledku v rámci zajištění souladu s tímto zákonem společnost Ionbond pravidelně provádí ve své celosvětové síti poboček interní audity ve spolupráci s mezinárodní auditorskou firmou. Navíc povzbuzujeme naše zaměstnance, aby o všech možných etických rizicích mluvili přímo s příslušným personálním oddělením, s výkonným ředitelem nebo předsedou představenstva. Řádné a etické obchodní praktiky vyžadují spolupráci od partnerů po celém dodavatelském řetězci a společnost Ionbond vyhledává spolupráci jak s dodavateli, tak i zákazníky, kteří sdílejí tytéž hodnoty. Věříme ve vytváření dlouhodobých partnerství jak s našimi dodavateli, tak i zákazníky, a právě proto tyto partnerství, mají-li uspět, musí mít zdravé a etické základy. Naše společnost usiluje o spolupráci s partnery fungujícími dle stejných pravidel etického chování a očekává totéž od jejich zaměstnanců a zástupců.