You are here:Home

Ionbond na EMO 2015

29 September 2015

Ionbond, specialista v oblasti PVD, PACVD a CVD technologiích, opět představí své nejlepší povlaky pro řezné a obráběcí nástroje na milánském veletrhu EMO. Od 5. do 10. října Ionbond přivítá návštěvníky na stánku č. D17 v hale č. 10., kde ukáže nejčerstvější inovace a novinky pro celosvětový trh.

Ionbond vyvinul novou řadu tří prémiových PVD povlaků pro řezné a obráběcí nástroje za pomoci nové generace technologie obloukového odpařování. Tato technologie umožňuje nanášet povlaky na daleko vyšších energetických úrovních v porovnání s konvenčním obloukovým odpařováním. Povlaky mají vyšší hustotu a obsahují méně růstových vad což ve výsledku přináší výrazně hladší povrch. Porovnávací zkoušky s konkurenčními povlaky, provedené jak řadou různých zákazníků tak i ve vývojovém středisku skupiny Ionbond, ukázaly výrazné prodloužení provozní životnosti nástrojů u všech nejdůležitějších způsobů obrábění. Tyto tři povlaky jsou uváděny na trh s přízviskem „Plus“, jako Hardcut Plus TiSiN, Crosscut Plus AlCrN a Maximizer Plus TiAlN. Ionbond je hrdý, že může prezentovat tyto povlaky jako absolutní novinku na trhu nástrojů.

Během posledních desetiletí se povlaky na bázi AlTiN stali standardem pro obráběcí nástroje. Dodnes jsou tyto povlaky nanášeny PVD technologiemi. Ionbond vyvinul novou průmyslově využitelnou CVD technologii pro depozici TiAlN povlaků s vysokým obsahem hliníku, včetně specifického nízkotlakého CVD modulu. Testy na tvrdokovových břitových destičkách pro frézování  a soustružení ukázaly prvotřídní výkonnost oproti konvenčním CVD a PVD povlakům. Nízkotlaké procesní moduly mohou být vestavěny do každé již existující CVD technologie nebo integrovány do no nové řady Bernex™ BPXpro.

Kromě toho Ionbond ukáže nově vyvinutý vypařovač Bernex™ MOCVD. Tato samostatná jednotka je navržena pro sublimaci pevných metalorganických prekurzorů a pro přímí transport vypařeného materiálu do depoziční komory CVD technologie. MOCVD vypařovač umožňuje použití výrazně petřejšího množství dalších prvků nevyskytujících se v plynném či kapalném stavu a otevírá tak nové možnosti chemického složení CVD povlaků.

Ionbond sdílí stánek č. D17 spolu se sesterskou holandskou společností Hauzer Technocoating prezentující poslední novinku své řady PVD povlakovacích zařízení,  CARC+ 850. Navíc japonská společnost IHI Machinery and Furnace Co. odprezentuje své zařízení pro tepelné zpracování a cementaci.

Read more