You are here:Home

DLC bez obsahu vodíku pro vysokoteplotní aplikace

16 May 2016

Ionbond bude prezentovat Tribobind 48 ta-C, nově vyvinutý DLC povlak určený pro součástky motorů a vstřikovacích systémů vystavených teplotám až do 400° C.

Ve srovnání s konvenčními vodík obsahujícími DLC (a-C:H) povlaky, které se již používají řadu let, Tribobond 48 ta-C vykazuje vyšší tvrdost HV0.05 > 5000 a srovnatelně nízký součinitel tření 0,2 (bez maziva). Tento nový povlak je typicky nanášen s tloušťkou pod 1,5 µm.

Tribobond 48 ta-C se využívá ve vysoce zatěžovaných systémech, kde teploty běžně překračují 300 °C a/nebo tam kde je vyžadována vyšší smáčivost olejů, bezínu či nafty. V kombinaci se speciálně navrženými oleji mohou být ztráty třením dvou po sobě klouzajících povrchů sníženy až faktorem 2 v porovnání s konvenčním DLC povlakem a standardními oleji. Abrazivní odolnost je při teplotách v rozmezí 200 - 400 °C až 50x větší v porovnání s DLC povlaky obsahujícími vodík.

Tento nový povlak je dostupný pro velkosériovou výrobu v kompetenční centru segmentu automobilového průmyslu v holandském Venlu.

Read more