Britské pobočce skupiny Ionbond byl přidělen výzkumný projekt

26 leden 2017

Ionbond s potěšením oznamuje, že jeho dceřinná společnost ve VB, Ionbond UK Ltd, získala ve spolupráci s TWI (dříve The Welding Institute) a institutem MERI (the Materials and Engineering Research Institute na Sheffield Hallam University) výzkumný projekt podporovaný Innovate UK s cílem vyvinout povlaky pro nástroje využívané v technologii svařování třením (tzv. FSW).

V rámci tohoto projektu se budou zkoumat možnosti zvýšení životnosti nástrojů pro technologii svařování třením (FSW) díky využití nových povlaků nanesených technologiemi PVD, CVD a PACVD skupiny Ionbond. V rámci projektu se budou například testovat povlaky připravené nejnovější PVD technologií – HiPIMS (Vysokovýkonnové pulsní magnetronové naprašování), na jejímž vývoji pro účeli využití v komerčních aplikacích se Ionbond podílí v rámci rozsáhlého evropského výzkumného projektu (LifeLongJoints – více na www.lifelongjoints.eu). Spoluřešitel projektu MERI je celosvětový lídr v oblasti výzkumu technologie HiPIMS a bude vytvářet jejím prostřednictvím nové inovativní povlaky.

Sváření třením (FSW), technologie vyvinutá v TWI, je inovativní proces spojování materiálů využitím rotujících, neubývajících nástrojů, jež jsou posouvány podél rozhraní dvou dílů materiálu. Tento proces se typicky vyznačuje vysokou kvalitou, pevností a životností sváru za výrazně nižší spotřeby energie a tím menšího vlivu na životní prostředí.

Nicméně je skutečností, že FSW nástroje pracují v extrémních podmínkách – vysoká teplota (>700 °C), vysoká abraze a vystavení reaktivnímu chování čerstvě odhalených kovových materiálů – to limituje možnosti komerčního využití této technologie na slitiny s nízkou teplotou tavení, typicky slitiny hliníku.

Použití inovativních povlaků by mohlo umožnit rovněž svařování běžných kovových materiálů s "vysokou"teplotou tavení jako jsou ocel nebo titanové slitiny pro průmyslová odvětví s vysokou přidanou hodnotou (tj. Letectví & Doprava) a v neposlední řadě i vylepšit kvalitu povrchu sváru u hliníkových slitin.

Číst více