Lidské zdroje

Firma je tak dobrá jak jsou dobří její zaměstnanci. Z tohoto důvodu pečlivě vybíráme své zaměstnance a veškeré naše schopnosti vkládáme do hledání těch nejlepších.

Pro nás jsou nejlepší ti, kteří mohou proměnit vize ve skutečnost, mají průkopnického ducha, jsou kreativní, mají jasné cíle a touhu věci opravdu zrealizovat. Právě tyto vlastnosti dávají dohromady zaměstnance, kteří posunují vpřed vývoj našich produktů, služeb a výrobních postupů.

Abychom dostáli stále vzrůstajícím očekáváním našich zákazníků ve smyslu kvality, ceny a inovace, tak neustále rozvíjíme technické a manažerské znalosti a schopnosti našich zaměstnanců, jakož i jejich osobní silné stránky a potenciál. Prosazujeme pracovní prostředí vzájemné spolupráce a podpory, kde každý zaměstnanec denně přispívá k našemu celkovému úspěchu. Při zachování vysoké úrovně očekávání jednáme s našimi zaměstnanci s respektem a důstojností.

Jsme přesvědčeni, že takové pracovní prostředí maximálně motivuje naše zaměstnance a směruje veškerou naši snahu ku prospěchu našich zákazníků.

Read more