China

Ionbond China - Guangzhou
TCL Culture Industrial Park No.69
GuangPu West Road
Science City GuangZhou City
GuangDong Province
China (Postcode: 510663)

Phone +86 20 3221 5828
Fax +86 20 3221 5868

infocnionbond.com

 

爱恩邦德中国-广州
中国广东省广州科学城光谱西路69号TCL文化产业园(邮编:510663)

电话: +86 20 3221 5828
传真: +86 20 3221 5868

邮箱:infocn@ionbond.com
www.ionbond.com/cn

Ionbond China - Chengdu
Plant 301, Zone 2 of Chengdu Huayin Industrial Park
No. 618 Kelin West Road
Cross-Strait Science and Technology Area
Chengdu City, Sichuan Province
China (Postcode:611100)

Phone +86 028 8629 4128
Fax +86 028 8629 4116
infocnionbond.com

 

爱恩邦德中国-成都市
中国四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科林西路618
号成都华银工业港2区301号厂房(邮编:611100)

电话: +86 028 8629 4128
传真: +86 028 8629 4116

邮箱:infocn@ionbond.com
www.ionbond.com/cn

Ionbond China - Kunshan
Ionbond Technology (Wuxi) Co., Ltd.
Building M, No. 369 Yu Yang Road
Plainvim International Kunshan Industrial Park
Kunshan City, Jiangsu Province
China (Postcode:215300)

Phone +86 512 3687 5188
Fax +86 512 3690 8700

infocnionbond.com

 

爱恩邦德中国-昆山
中国江苏省昆山市玉杨路369号平谦国际(昆山)

现代产业园M栋厂房(邮编:215300)

电话: +86 512 3687 5188
传真: +86 512 3690 8700

邮箱: infocn@ionbond.com
www.ionbond.com/cn

Ionbond China - Wuxi
Building 17-B
No. 15 Hanjiang Road
Wuxi New District
Wuxi City, Jiangsu Province
China (Postcode:214028)

Phone +86 510 8815 2528
Fax +86 510 8181 6819

infocnionbond.com

 

爱恩邦德中国-无锡
中国江苏省无锡市新区汉江路15号17-B号厂房
(邮编:214028)

电话: +86 510 8815 2528
传真: +86 510 8181 6819

邮箱:infocn@ionbond.com
www.ionbond.com/cn

Read more